Lid worden

Is vogels houden je ding? 

Ben je de hele dag bezig met het vullen van zaadbakjes en het reinigen van drinkflesjes? 

Wil je je engageren in ons clubgebeuren en deelnemen aan onze activiteiten? 

Zou je graag deelnemen aan onze maandelijkse vergaderingen en vooral kennis opdoen door te praten met andere liefhebbers? 

Word dan lid van De Nachtegaal !

     Wat !

Leden van de club …

  • hebben recht op een lidkaart.

  • kunnen ringen  bestellingen met uniek stamnummer.

  • worden uitgenodigd op de vergaderingen.

  • kunnen aan alle clubactiviteiten deelnemen.

Om ringen te kunnen bestellen of maandbladen te ontvangen heb je nog een lidmaatschap nodig van een overkoepelende organisatie. 

Wij zijn als club aangesloten bij de K.B.O.F.

       Kost prijs 

  • Het lidgeld bedraagt € 25 per jaar 

  • Dit is zowel het lidgeld voor de club als K.B.O.F.

        Hoe kun je lid worden

  • Indien je het formulier hier onder ingevuld en verstuurd.

  • Rest je nog € 25 over te schrijven op rekening van.

De Nachtegaal Opoeteren

rekening nr BE25 7350 2003 9982

Met vermelding van je naam + lidgeld 2022

 Men kan natuurlijk ook contact op nemen met een van de bestuursleden.

De Nachtegaal Opoeteren

Laat dit veld blanco