LEUKE HERINNERINGEN

Leo Gielen medeoprichter van De Nachtegaal

                                                    Het ontstaan van de Club 

             De  oprichting vergadering werd gehouden op zondag 09-02-1997 omstreeks 10 uur 

                                                        in “Taverne Tammelant” te Opoeteren 

             Hierop waren aanwezig Theo Schrijvers, Jos Harings, Gilbert Schabon, Erik Vandewal, 

             Rene Oosterbos, Jos Maggen, Valére Maggen, Leo Gielen, Antoine Gielen, Theo Gielen, Jacky Gielen

             Er werd besloten de naam van de vroeger reeds bestaande club over te nemen.

             Het was natuurlijk nood zakelijk dat er een bestuur gevormd werd, dit werd als volgt samen gesteld.

 • Voorzitter Harings Jos

 • Ondervoorzitter Schrijvers Theo

 • Secretaris Gielen Jacky

 • Penningmeester Vandewal Erik

 • De club kreeg de naam “De Nachtegaal Opoeteren”

 • Zij werd opgericht als een feitelijke vereniging zonder winstgevend oogmerk.    

 • Wat is het doel van de vereniging

 • Vogelliefhebbers te groeperen

 • Hun bijstaan en adviseren hoe ze succesvol hun vogels kunnen gezond houden en ermee kweken,

 • Het selecteren van vogels voor de tentoonstelling,

 • Ervaringen en kennis overbrengen naar andere leden dit op vergaderingen en lezingen.

 • Het inrichten van een tentoonstelling waar de leden hun gekweekte vogels aan de buitenwereld kunnen laten zien .       

Foto’s uit het verleden