• De Nachtegaal Opoeteren en de federatie heeft een dataregister van zijn leden, tentoonstellers, medewerkers en sponsors, waarin de volgende gegevens worden opgenomen: naam, straat en nummer, postnummer, stad of gemeente, en land. 
  • Voor de medewerkers en leden staat er het Rijksregisternummer bij vermeld. Bij de leden- kwekers een uniek kweeknummer. 
  • Zij die er over beschikken word het telefoonnummer en mail adres toegevoegd. Voor de tentoonstelling kunnen op verzoek geen gegeven buiten naam en stamnummer in de cataloog vermeld worden.  
  • Tijdens de evenementen van de Nachtegaal worden soms foto’s gemaakt van leden, tentoonstellers, medewerkers, keurders en sponsors. Mogelijks worden dergelijke foto’s vertoond op de  website of op de Facebook account.
  • De persoonsgegevens worden verwerkt door het bestuur. Ieder lid kan via het bestuur zijn gegevens inzien, laten wijzigen en desgewenst laten schrappen, in zoverre dit de werking van de vereniging voor dit lid niet in de weg staat.
  • De persoonsgegevens uit het dataregister worden gebruikt voor de verzending van uitnodigingen en of  eventuele andere berichten. Bij leden die ringen bestellen worden zij ook gebruikt om de bestelling door te geven aan de federatie. De Rijksregisternummers van de medewerkers op onze jaarlijkse show dient de Nachtegaal aan de RVA over te maken.
  • De Nachtegaal Opoeteren verbindt er zich toe om geen persoonsgegevens van de leden ter beschikking te stellen aan derden, ongeacht of dit natuurlijke personen zijn of bedrijven.
  • Leden die de Nachtegaal verlaten hebben het recht om zich te laten schrappen uit het archief register. Dit met uitzondering van leden die ringen voor Europese vogels hebben besteld, zij dienen zoals de Vlaamse wetgeving bepaalt, 5 jaar aanwezig te blijven in het archief.
  • Het bestuur De Nachtegaal Opoeteren