Ringverantwoordelijk

Leden kunnen hun lidgeld vereffenen op de algemene vergadering of via overschrijving op de volgende rekening:
IBAN nummer :   BE25 7350 2003 9982
SWIFT code :      KREDBEBB
Met vermelding van het corresponderende lidgeld.
Voor verdere inlichtingen : Jacky Gielen
Opmerking
Het lidgeld van De Nachtegaal Opoeteren wordt betaald voor het einde van november van het jaar voorafgaand van het jaar waarvoor het lidgeld geldt.
Het lidgeld dient ook betaald te zijn voor men kan overgaan naar ringbestelling .
 
 
 
Hiernaast zie je de kleur van de ringen voor de volgende jaren 

Formulier ringbestelling via club 

Formulier ringbestelling Europese vogels

Ringenbundel

 
Wil je ringen bestellen print dan een van de passende formulieren uit.
Ringen bestellen kan na betaling lidgeld en bestelde ringen!
Vul ze in en bezorg ze aan de ringverantwoordelijke of breng ze mee naar de vergadering.
Jacky Gielen 
Beste vogelliefhebber,

Door Corona toestanden mogen wij geen Algemene vergaderingen , tentoonstelling of andere activiteiten organiseren.

De ringbestellingen proberen wij zoveel mogelijk digitaal te organiseren

Het Lidgeld voor 2023 is €25   = Maandblad KBOF

Gelieve uw lidgeld en geld voor ringbestelling over te maken op de rekening van de Nachtegaal

IBAN BE25 7350 2003 9982

U kan uw ringbestelling mailen naar Jackygielen@gmail.com of een papier in de brievenbus steken bij

Jacky Gielen

Hoevenstraat 1

Opoeteren

Tel 089/865525

GSM 0476/497218

Wanneer uw ringen aangekomen zijn worden deze bij u bezorg of zijn af te halen op de vergadering.

Datums ringbesteling 

Begin Oktober 2022 – November 20222 – December 2022 – Januari 2023 – Februari 2023 – Maart 2023 – April 2023 –                              laatste bestelling begin Mei 2023

Wanneer uw bestelling te laat binnenkomt gaat deze automatisch naar de volgende maandbestelling.

Na Corona tijden worden de ringen afgegeven tijdens de algemene vergaderingen

Het Bestuur,

De Nachtegaal Opoeteren